اتوبار وفادار

عواقب استفاده از ماشین های حمل بار غیرمجاز

ما به عنوان بهترین باربری تهران خدمات تخصصی اسباب کشی و حمل بار را در استان تهران به سبکی درست و شیوه ای نوین انجام می دهیم
021-77961414

عواقب استفاده از ماشین های حمل بار غیرمجاز

برای انجام امور باربری شرق تهران، باربری حکیمیه، باربری مینی سیتی و باربری تهرانپارس از خدمات باربری هایی استفاده نمایید که مجاز و دارای مجوز از اتحادیه باربری باشند؛ در اینصورت اگر حمل بار شما با مشکلی مواجه شد و یا خسارتی از سمت شرکت باربری و کارگران آن متوجه بار شد و در جبران آن با شرکت باربری دچار مشکل شدید یا هر مسئله دیگری که نیاز به حل شدن از طریق مراجع بالاتر را داشت پیش آمد، می توانید آن را با اتحادیه باربری تهران در میان بگذارید ولی در غیر این صورت خود مسئول تمام عواقب ممکن پیش آمده خواهید بود.

عواقب استفاده از ماشین های حمل بار غیرمجاز

در باربری شرق تهران، باربری حکیمیه، باربری مینی سیتی و باربری تهرانپارس عواقب استفاده از وسایل حمل و نقل بار که تحت نظارت اتحادیه باربری تهران کار نمی کنند می تواند مواردی از جمله آنچه در زیر آورده شده است را شامل شود:

  • در صورت استفاده از وسایل حمل و نقل بدون مجوز در باربری شرق تهران، باربری حکیمیه، باربری مینی سیتی و باربری تهرانپارس تضمینی برای سالم رسیدن بار به مقصد وجود ندارد و شکستن و آسیب دیدن وسایل و تجهیزات به خصوص در بارهایی چون اثاثیه منزل بسیار زیاد است.
  • در باربری شرق تهران، باربری حکیمیه، باربری مینی سیتی و باربری تهرانپارس استفاده از وسایل حمل و نقل غیرمجاز می تواند با دریافت هزینه دستمزد بالا و خارج از عرف صورت پذیرد.
  • احتمال سرقت و دزدی وسایل و محموله بار در باربری شرق تهران، باربری حکیمیه، باربری مینی سیتی و باربری تهرانپارس با وسایل حمل و نقل بدون مجوز بالاست.
  • صدور فاکتور در استفاده از وسایل حمل و نقل بدون مجوز برای باربری شرق تهران، باربری حکیمیه، باربری مینی سیتی و باربری تهرانپارس انجام نمی گیرد.
  • به هنگام وقوع هرگونه حادثه یا سوانح جاده ای ادعای خسارت با توجه به نداشتن بیمه برای محموله و بار شما با استفاده از وسایل حمل و نقل بار بدون مجوز در باربری شرق تهران، باربری حکیمیه، باربری مینی سیتی و باربری تهرانپارس وجود ندارد.

بدین ترتیب و با در نظر داشتن موارد بالا، استفاده از باربری های مجاز و دارای مجوز از اتحادیه باربری تهران برای باربری شرق تهران، باربری حکیمیه، باربری مینی سیتی و باربری تهران پارس از مهم ترین مسائل می باشد. یکی از معتبرترین و بزرگترین باربری ها در منطقه شرق تهران شرکت اتوبار وفادار است.